خدمات مرکز

 • همسان گزینی و ازدواج پایدار
 • مشاوره قبل از ازدواج و زناشوئی
 • مشاوره روابط بین اعضا خانواده
 • کودکان در زمینه های مختلف
 • استعداد یابی کودکان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره حقوق خانواده
 • مشاوره و افزایش بهره وری کارکنان موسسات دولتی و خصوصی
 • آموزش کارگاهی انتخاب مناسب همسر
 • آموزش کارگاهی مهارتهای زندگی و زناشوئی
 • آموزش کارکنان موسسات دولتی و خصوصی و هتل ها
 • گزینش شخصیتی و استعداد و رفتاری کارکنان جدید الاستخدام موسسات
 • پژوهش های روانشناختی و خانواده
 • پژوهش آسیب های اجتماعی 
 • پژوهش های حقوق شهروندی
 • تست های روانشناختی

copyright