درباره مرکز

مرکز خدمات روانشناسی  ومشاوره پیوند

در سال 86 وابتدا بانام  دریا پس از اخذ مجوز از سازمان نظام روانسناسی ایران وبامدیریت دکتر سید احمد قائمی در شهرک غرب بلوار دریا شروع بکارنمود وجمعی بیش از 10 نفر از متخصصین برجسته روانشناسی با گرایش های روانشناسی بالینی وروانشناسی سلامت وروانشناسی کودکان استثنائی ومشاوره وراهنمائی وروانپزشک شروع بکار نموده است

نام مرکز در سال 93 به پیوند تغیر ودر از ابتدای سال 97 نیز در منطقه ملاصدرا شیخ بهائی شمالی ودفتر که برای این منظور وبرای اسقرار دائمی خریداری گردید از شهرک غرب به این مکان انتقال یافت


copyright