1397/09/14 18:31:12 Print Email facebook Google twitter
خلاقیت Creativity طاهره آخوندزاده

خلاقیت Creativity

توانایی خلق نظرات و ایده های جدید خلاقیت نام دارد، برقراری ارتباط بین نظرات و ایده ها و راه حل پیدا کردن برای مشکلات در هر زمینه ای خلاقیت است.

خلاقیت Creativity

توانایی خلق نظرات و ایده های جدید خلاقیت نام دارد، برقراری ارتباط بین نظرات و ایده ها و راه حل پیدا کردن برای مشکلات در هر زمینه ای خلاقیت است. اگر شما ایده ای داشته باشید و آن را عملی نکنید فرد تخیل گرا هستید نه خلاق. خلاقیت برای رشد و پیشرفت انسان ضروری است. کافمن و همکارانش 4 مدل c یا creativity را تعریف کرده اند:

  1.  تمایل به خلاقیت interpretive creativity -  mini c
  2. خلاقیت روزانه Everyday creativity -  little c

مانند حل مشکلات روزانه، تهیه غذا، طرز تهیه ی غذای جدید یا بیان روش جدید در محیط کار است.

  1. خلاقیت پیشرفته Progress creativity - Expert c
  2. خلاقیت بزرگ Eminent creativity – Big c

انقلاب و تغییر اساسی و تحول در زندگی است، روش تفکر و احساس و زندگی مردم را دگرگون می کند.

برای هر 4 مدل خلاقیت اگر بخواهیم توسعه شان دهیم باید فهم و مفهوم را توسعه دهیم. اکثر افراد در خلاقیت شماره 2 هستند که به دنبال آن می توانند تولید و موفقیت روزهای لذت بخش داشته باشند ولی اگر وارد مرحله 4 شوند می تواند باعث حرکت انسان به جلو شود.

خلاقیت در واقع نوعی رابطه است connection است اگر از افراد خلاق بپرسید چطور این کار را کردند آن ها احساس گناه می کنند چون حقیقتاً کاری نکردند آن ها فقط چیزی را دیدند که سایرین ندیدند و بین تجارب قبلی و چیز جدید یک رابطه خلق کرده اند.

درج نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
نظر شما :
   

copyright